Overslaan en naar de inhoud gaan

Climate-smart agriculture

Bodemliefde helpt bij de Climate-smart aanpak.

Climate-smart Agriculture (CSA) is een aanpak acties aanstuurt die nodig zijn voor het transformeren en heroriënteren van landbouwsystemen en hun ontwikkeling effectief te ondersteunen om zo te zorgen voor voedselzekerheid in een veranderend klimaat.

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de landbouw en deze gevolgen zullen de komende decennia toenemen. Intense overstromingen en droogtes, krachtige stormen en onvoorspelbaar weer zullen de manier waarop we boeren uitdagen en veranderen. We kunnen op deze veranderingen anticiperen met aanpassingsstrategieën. Gelukkig hebben deze strategieën ook voordelen als ze worden ingestoken als multifunctionele oplossingen.

 

Climate-smart agriculture

Climate-smart agriculture (CSA) is een aanpak die drie hoofddoelstellingen helpt aanpakken: (1) duurzame verhoging van de landbouwproductiviteit en inkomens; (2) aanpassing en veerkracht opbouwen tegen klimaatverandering; en (3) het verminderen en / of verwijderen van broeikasemissies.

 

De oplossingen van Bodemliefde:

Expertise

  • Meerjarige gewassen en regeneratieve landbouw
  • Compost, compostthee en compostsystemen
  • Agro-ecologische intensivering van bestaande landbouwgrond
  • Vermindering van landbouw-gerelateerde broeikasgasemissies
  • Koolstofvastlegging in bodems en bovengrondse biomassa

Verbeteren van systeemcomponenten

  • Water (irrigatie, regenwaterwinning, waterbesparing)
  • Bodem (waterhoudend vermogen, erosiepreventie, vruchtbaarheid, onderdrukking van ziekten)
  • Gewasdiversiteit en productie (droogteweerstand, biodiversiteit, plaagbestendigheid)
  • Vee (mest, beweidingsbeheer, silvopasture)

    

Interesse? Neem contact met ons op.

Contact