Overslaan en naar de inhoud gaan

Ecosystemisch ontwerp

Ontwerpen voor agro-ecologische intensivering van landbouwgrond.

Landbouwintensificatie is het verbeteren van opbrengsten op bestaande landbouwgrond. Helaas hebben de voordelen van industriële landbouw – hoge input, hoge output – enorme sociale en ecologische kosten tot gevolg. Met ecosystemisch ontwerp en de juiste agro-ecologische technieken is het mogelijk om meer te produceren met positieve impact.  
 

Ecosystemisch ontwerp

  1. Is duurzaam – het voorziet in zijn eigen behoeften
  2. Heeft een surplus

Om dit voor elkaar te krijgen mogen onderdelen in het systeem geen product hebben dat niet gebruikt wordt door andere onderdelen in hetzelfde systeem, en worden de onderdelen in hun eigen behoeften voorzien door andere onderdelen in datzelfde systeem. Het is dus de relatie tussen onderdelen die belangrijk is.

 

Agro-ecologische intensivering

De ontwerpen van Bodemliefde zijn gebaseerd op systeemdenken, waarbij elk onderdeel van het ontwerp meerdere functies heeft en is verbonden met het grotere geheel. Bij het ontwerp van ecosystemen nemen wij het klimaat, de gebruikers en beschikbare middelen als uitgangspunten.

De nadelige gevolgen van kunstmest, over-irrigatie, mechanisatie, GMO en hybride zaden, zijn bijvoorbeeld klimaatkosten door de hoge emissies en het gebruik van kunstmatige stikstofhoudende meststoffen. Onze adviezen richten zich op agro-ecologische systemen die opbrengsten handhaven en verbeteren zonder mensen en ecosystemen te schaden. De oplossingen variëren van systeem tot systeem en van locatie tot locatie. Agro-ecologische oplossingen kunnen hogere opbrengsten opleveren dan industriële landbouwsystemen. Daarnaast hebben agro-ecologische systemen veelal een lagere CO2-uitstoot en slaan ze meer koolstof op.

We vinden oplossingen in polyculturen; de integratie van meerdere gewassen op een oppervlak. Juist ontworpen verhogen deze systemen de opbrengst. Agro-ecologische intensivering heeft ook een positief effect op sociale omstandigheden, economie, ecosysteemdiensten en koolstofopslag.

 

Meerjarige gewassen en regeneratieve landbouw

Meerjarige gewassen zijn planten die drie of meer jaren leven, sommigen kunnen wel duizenden jaren leven. Zij omvatten bomen, struiken, bamboes, klimplanten/wijnstokken, vetplanten, cactussen, palmen, evenals niet houtige planten, zoals grassen, kruidachtige vaste planten, en bodembedekkers.

Ideaal gezien worden landbouwsystemen niet geploegd, de bodem wordt dan niet verstoord nadat het systeem is aangelegd. Een uitzondering hierop zijn wortel- en knolgewassen die uitgegraven moeten worden om te oogsten. In een polycultuur zijn plantensoorten die "onbeschadigd" geoogst meest geschikt; de planten worden niet gedood tijdens de oogst. Eenjarige gewassen sterven sowieso binnen een jaar na aanplanting, veel meerjarige gewassen kunnen de oogst echter overleven. Als meerjarige gewassen gecombineerd worden met niet-ploegen en oogstpraktijken die de plant in leven laten, dan kunnen planten vele jaren oogst opleveren en de bodem op zijn plek houden. Dit draagt bij aan de vruchtbaarheid van deze systemen en aan het gehalte koolstof in de bodem. Tot de meerjarige gewassen behoren onder andere fruit, groenten en noten. Ook in andere basisvoedingsmiddelen kunnen meerjarige planten voorzien, zoals koolhydraten, oliën en proteïnen. Weer anderen kunnen een basis zijn voor het (deels) vervangen van aardolie voor materialen, chemicaliën en energie.

Wij hebben o.a. expertise in:

  • Polyculturen, meerjarige teelten, voedselbossen
  • Windkeringen, stikstof-fixerende planten & mulchproductie 
  • Aquacultuur
  • Compostsystemen

 

 

Interesse? Neem contact met ons op.

Contact